Wakaf Dobi Pelajar

Cadangan pembinaan Wakaf Dobi di Universiti Sultan Zainal Abidin adalah projek pembangunan infrastruktur penting yang berpotensi untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti universiti dengan ketara. Wakaf Dobi ialah kemudahan dobi yang diwujudkan melalui inisiatif wakaf, dan akan dikendalikan oleh Koperasi HEPA UniSZA untuk manfaat warga kampus.

Penyediaan Wakaf Dobi di universiti akan menawarkan perkhidmatan dobi yang mudah dan berpatutan kepada pelajar, yang boleh membantu meningkatkan taraf hidup mereka di kampus. Inisiatif ini juga akan meringankan beban kewangan bagi mereka yang mungkin bergelut dengan kos perkhidmatan dobi di luar kampus.

Selain itu, penubuhan Wakaf Dobi boleh menyumbang kepada matlamat kemampanan universiti dengan mengurangkan keperluan untuk mesin basuh dan pengering individu, yang boleh intensif sumber dan merosakkan alam sekitar. Ini akan membantu universiti mengurangkan jejak karbonnya dan menggalakkan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

Kesimpulannya, penyediaan Wakaf Dobi di Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan projek terpuji yang boleh memberi manfaat kepada warga kampus dalam beberapa aspek. Adalah penting bahawa projek ini diutamakan bagi memastikan aktiviti akademik dan penyelidikan, serta khidmat masyarakat, dapat dijalankan dengan cekap dan sejajar dengan universiti terkemuka lain.

Pelan Lokasi Wakaf Dobi Pelajar yang akan dibina.

Pelan Lokasi Wakaf Dobi