PENAFIAN HAKCIPTA

PENAFIAN & HAKCIPTA

PENAFIAN

Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF) berusaha sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui penyaluran maklumat laman web yang tepat dan terkini. Walaubagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA) berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis.

Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA) tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan. Maklumat untuk dimuat turun adalah dijamin bebas dari sebarang virus.Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berlaku akibat jangkitan sebarang virus disebabkan oleh aktiviti muat turun maklumat dari laman ini.

HAKCIPTA

Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan lain-lain adalah hak ciptaPejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA) kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Pejabat Wakaf dan Infaq (WAKAF UniSZA).