JAWATANKUASA AGIHAN WAKAF DAN ZAKAT

PROF DATO’ DR HASSAN BASRI BIN AWANG MAT DAHAN
NAIB CANSELOR UNISZA (PENGERUSI)
PROF. DR. ABDUL HAKIM BIN ABDULLAH
DEKAN FKI
PROF. MADYA DR. AHMAD AZRIN BIN ADNAN
PENGARAH PEJABAT WAKAF DAN ENDOWMEN (SETIAUSAHA)
PROF. MADYA DR. ENGKU MUHAMMAD TAJUDDIN BIN ENGKU ALI
PENSYARAH FKI
PROF. DR. BASRI BIN IBRAHIM
PENSYARAH FKI
ENCIK SUHAILI BIN MOHD
TIMBALAN BENDAHARI
DR. MOHD SHUKRI BIN JUSOH
PENSYARAH FESP
ENCIK MAHADI BIN MOHAMMAD
PENSYARAH FKI
ENCIK AHMAD TIRMIZI BIN TAHA
PENSYARAH FKI